รายละเอียด
ผู้ขอใช้ เริ่ม สิ้นสุด สถานที่ พขร. ทะเบียนรถ
ผอ.ศุภวัฒฑ์ 2018-10-25 05:00:00 2018-10-25 20:00:00 จ.เพชรบุรี ชูทรัพย์ ชว4756
วรวรรณ 2018-10-19 09:30:00 2018-10-19 20:00:00 วังทวีวัฒนา สมชาย ษต1283
ผอ.ศุภวัฒฑ์ 2018-10-24 12:00:00 2018-10-24 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชูทรัพย์ ชว4756
นายเจตนา 2018-10-20 05:00:00 2018-10-22 20:00:00 จ.จันทบุรี สุรัตน์ ชว4759
นายปรีชา 2018-10-16 12:00:00 2018-10-16 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมชาย ฮค7684
นายปรีชา 2018-10-11 08:45:00 2018-10-11 16:00:00 กรมส่งเสริมสหกรณ์ สุรัตน์ ชว4759
นายเจตนา 2018-10-19 07:00:00 2018-10-19 16:00:00 จ.อยุธยา สุรัตน์ ชว4759
นายวรวรรณ 2018-10-10 09:30:00 2018-10-10 16:00:00 วังทวีวัฒนา สมชาย ษต1283
น.ส.ฤทัย 2018-10-09 09:00:00 2018-10-09 14:00:00 ตลาดไท สุเดชชาญ สน6172
นายปรีชา พาชื่นใจ 2018-10-09 11:20:00 2018-10-09 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมคิด ญว1340
นายพิธาน 2018-10-10 08:00:00 2018-10-10 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไวพรต ฮค7684
นายสุทิน 2018-10-24 05:00:00 2018-10-26 20:00:00 จ.เพชรบูรณ์ สมคิด ญว1340
นายศรายุทร 2018-10-05 11:30:00 2018-10-05 16:30:00 ทำเนียบรัฐบาล ชัยวัจน์ ชว4763
นายปรีชา 2018-10-08 11:00:00 2018-10-08 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุรัตน์ ชว4759
ผอ.ศุภวัฒฑ์ 2018-10-18 05:00:00 2018-10-20 20:00:00 จ.จันทบุรี ชูทรัพย์ ชว4756
วิภา 2018-09-22 05:00:00 2018-09-29 20:00:00 จ.นราธิวาส อดิศักดิ์ ฮฐ5048
ฤทัย 2018-09-22 05:00:00 2018-09-29 20:00:00 จ.นราธิวาส ชัยวัจน์ ชว4763
ภูมิใจ 2018-09-22 05:00:00 2018-09-29 20:00:00 จ.นราธิวาส สุรัตน์ ชว4759
ณัฐภางค์ 2018-09-22 05:00:00 2018-09-29 20:00:00 จ.นราธิวาส สุเดชชาญ สน6172
พิธาน 2018-08-27 08:00:00 2018-08-27 16:30:00 กระทรวงเกษตรฯ ชัยวัจน์ ชว4763
ธนพันธ์ 2018-08-22 09:00:00 2018-08-22 16:00:00 กระทรวงเกษตรฯ สมชาย ษต1283
ธนพันธ์ 2018-08-21 08:00:00 2018-08-21 12:00:00 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สมคิด ญว1340
พัชรินทร์ 2018-08-21 13:30:00 2018-08-21 15:30:00 ธ.กรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39 ไวพรต ฮค7684
พิธาน 2018-08-21 09:00:00 2018-08-21 13:30:00 สำนักงานเขตสายไหม ชัยวัจน์ ชว4763
ฉัตราวุธ 2018-08-21 13:30:00 2018-08-21 16:30:00 สวนจิตรลดา สมชาย ษต1283
สุวรรณ 2018-08-23 05:00:00 2018-08-24 20:00:00 จังหวัดร้อยเอ็ด ไวพรต ฮค7684
กฤษ 2018-08-19 05:00:00 2018-08-25 20:00:00 จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา ชูทรัพย์ ชว4756
จรัล 2018-08-17 06:00:00 2018-08-19 21:00:00 จังหวัดสระแก้ว สุรัตน์ ชว4759
พรรณี 2018-08-21 05:00:00 2018-08-24 20:00:00 จ.ชลบุรี ,จ.ระยอง ,จ.จันทบุรี ปิยะ สน6172
ทวีชัย 2018-07-29 05:00:00 2018-07-30 20:00:00 จ.ระยอง ปิยะ ชว4759
วรวรรณ 2018-07-25 10:00:00 2018-07-25 16:00:00 กรมโยธาฯ สำนักพระราชวัง กองทัพเรือ ชัยวัจน์ ชว4759
มะโนช 2018-07-25 10:00:00 2018-07-25 15:30:00 วังทวีวัฒนา ชูทรัพย์ สน6172
ศิริกาล 2018-09-05 05:00:00 2018-09-07 20:00:00 จ.สมุทรสาคร ,จ.สมุทรสงคราม ,จ.เพชรบุรี สุรัตน์ ชว4759
กฤษ 2018-09-02 05:00:00 2018-09-07 20:00:00 จ.มุกดาหาร ,จ.นครพนม ,จ.อำนาจเจริญ อดิศักดิ์ ศต4526
ลำไพ 2018-09-12 05:00:00 2018-09-14 20:00:00 จ.ฉะเชิงเทรา ,จ.นครนายก ,จ.ปราจีนบุรี อดิศักดิ์ ศต4526
ปฐณีย์ 2018-08-19 05:00:00 2018-08-23 20:00:00 จ.สงขลา อดิศักดิ์ ฮฐ5048
ปรีชา 2018-07-23 10:00:00 2018-07-23 16:00:00 ตึกจุฬาภรณ์ สมคิด ชว4759
พิธาน 2018-07-24 09:30:00 2018-07-24 16:00:00 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วัชรพล ษต1280
แสงเสริม 2018-07-23 09:30:00 2018-07-23 16:00:00 สวนสิริกิต สุเดชชาญ สน6172
วรวรรณ 2018-09-10 05:00:00 2018-09-14 20:00:00 จ.สตูล ,จ.ระนอง ,จ.กระบี่ ชูทรัพย์ ชว4756
กฤษ 2018-07-18 05:00:00 2018-07-20 20:00:00 จ.ระยอง ปิยะ ฮฐ5048
กิตติพล 2018-09-02 05:00:00 2018-09-06 20:00:00 จ.เพชรบูรณ์ ,จ.กำแพงเพชร ,จ.ตาก สมชาย ษต1283
วรวรรณ 2018-07-31 05:00:00 2018-08-03 20:00:00 จ.พะเยา วัชรพล ษต1280
สรายุทธ 2018-08-19 05:00:00 2018-08-25 20:00:00 จ.น่าน ,จ.เชียงใหม่ ,จ.เชียงราย ,จ.แม่ฮ่องสอน วัชรพล ษต1280
ผอ.ศุภวัฒฑ์ 2018-07-26 08:30:00 2018-07-26 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุเดชชาญ สน6172
ณัฐดนัย 2018-07-31 12:00:00 2018-07-31 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมชาย ษต1283
เจตนา 2018-07-22 05:00:00 2018-07-27 20:00:00 จ.เลย จ.นครพนม ,จ.หนองคาย สมชาย ษต1283
ผอ.ศุภวัฒฑ์ 2018-07-30 05:00:00 2018-07-30 20:00:00 จ.เพชรบุรี ชูทรัพย์ ชว4756
กลุ่มวิจัย 2018-07-21 05:00:00 2018-07-26 20:00:00 จ.ปัตตานี ชูทรัพย์ ญว1340
ฉัตรเฉลิม 2018-08-05 05:00:00 2018-08-11 20:00:00 จ.นครศรีธรรมราช ,จ.พัทลุง ,จ.สงขลา ไวพรต ฮค7684
กมลรัตน์ 2018-08-05 05:00:00 2018-08-11 20:00:00 จ.เพชรบูรณ์ ,จ.เลย สุเดชชาญ สน6172
สจี 2018-08-07 05:00:00 2018-08-10 20:00:00 จ.เพชรบุรี อดิศักดิ์ ฮฐ5048
ธนิศร 2018-07-31 05:00:00 2018-08-03 20:00:00 จ.ชลบุรี ,จ.ระยอง ,จ.จันทบุรี ,จ.ตราด สุเดชชาญ สน6172
วรวรรณ 2018-07-18 03:00:00 2018-07-18 20:00:00 จ.นครปฐม สมชาย ษต1280
สจี 2018-08-07 05:00:00 2018-08-10 20:00:00 จ.เพชรบุรี วัชรพล ษต1280
สจี 2018-07-31 05:00:00 2018-08-04 20:00:00 จ.อุบลราชธานี ไวพรต ฮค7684
ปฐณีย์ 2018-07-17 05:00:00 2018-07-21 20:00:00 จ.ลำปาง ไวพรต ฮค7684
กฤษ 2018-07-24 05:00:00 2018-07-26 19:00:00 จ.นครสวรรค์ อดิศักดิ์ ฮฐ5048
เจ้าหน้าที่ขายบัตร 2018-07-04 08:00:00 2018-07-08 23:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชัยวัจน์ ฮค7684
เจ้าหน้าที่ขายบัตร 2018-06-29 08:00:00 2018-07-03 23:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อดิศักดิ์ ฮค7684
ภินันท์ 2018-06-28 06:00:00 2018-06-28 12:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อดิศักดิ์ ศต4526
โภชนากร 2018-07-08 08:00:00 2018-07-08 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สมคิด ศต4526
โภชนากร 2018-07-03 08:00:00 2018-07-04 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สุรัตน์ ชว4759
กมลรัตน์ 2018-07-02 08:00:00 2018-07-02 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สุรัตน์ ชว4759
ภินันท์ 2018-07-09 06:00:00 2018-07-09 12:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สุรัตน์ ชว4759
โภชนากร 2018-06-29 06:00:00 2018-06-29 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สุรัตน์ ชว4759
กมลรัตน์ 2018-07-08 08:00:00 2018-07-08 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต สุเดชชาญ สน6172
ชัชชัย 2018-06-27 06:00:00 2018-07-08 23:30:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ไวพรต ษต1283
ภินันท์ 2018-07-09 06:00:00 2018-07-09 12:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
ภินันท์ 2018-06-28 06:00:00 2018-06-28 12:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
ภินันท์ 2018-06-26 06:00:00 2018-06-26 12:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
กฤษ 2018-06-27 06:00:00 2018-07-08 23:30:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
น.ส.ฤทัย 2018-07-10 05:00:00 2018-07-13 20:00:00 จ.สระแก้ว ชัยวัจน์ ชว4763
นายปรีชา พาชื่นใจ 2018-06-11 12:30:00 2018-06-11 16:30:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชัยวัจน์ ชว4763
น.ส.ฤทัย 2018-06-18 05:00:00 2018-06-27 20:00:00 จ.จันทรบุรี ,จ.ตราด ชัยวัจน์ ชว4763
ผอ.กคพ. 2018-06-14 08:00:00 2018-06-14 16:00:00 สวนสิริกิตติ์ ชูทรัพย์ ชว4756
นายจรัล แซ่หว้า 2018-06-18 05:00:00 2018-06-23 20:00:00 จ.นครพนม ชูทรัพย์ ชว4756
นายสรายุทธ 2018-06-18 05:00:00 2018-06-23 20:00:00 จ.บึงกาฬ ปิยะ สน6172
ผอ.กคพ. 2018-06-17 05:00:00 2018-06-22 20:00:00 จ.อุดรธานี ,จ.ขอนแก่น สมชาย ษต1283
นายภินันท์ 2018-06-19 08:00:00 2018-06-19 16:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อดิศักดิ์ ศต4526
นายภินันท์ 2018-06-18 13:00:00 2018-06-18 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต อดิศักดิ์ ศต4526
นายภินันท์ 2018-06-19 08:00:00 2018-06-19 16:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
นายภินันท์ 2018-06-18 13:00:00 2018-06-18 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
นายภินันท์ 2561-06-18 13:00:00 2561-06-18 20:00:00 ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต วัชรพล ษต1280
ทวีชัย 2018-05-18 08:00:00 2018-05-18 16:00:00 ทำเนียบรัฐบาล สุเดชชาญ สน6172
มะโนช 2018-05-18 08:00:00 2018-05-18 16:00:00 สวนจิตรดา สมชาย ษต1283
สุนทรี 2018-06-26 08:00:00 2018-07-08 20:00:00 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สมชาย 3ฝ7110
กตน 2018-06-04 05:00:00 2018-06-08 20:00:00 จ.สมุทรสาคร จ.เพชรบุรี ไวพรต ฮค7684
กตน 2018-05-20 05:00:00 2018-05-25 20:00:00 จ.จันทบุรี จ.ระยอง ไวพรต ฮค7684
กฤษ 2018-06-03 05:00:00 2018-06-06 20:00:00 จ.กาญจนบุรี จ.เพชรบุรี อดิศักดิ์ ศต4526
ฉัตรวรุต 2018-05-24 05:00:00 2018-05-24 20:00:00 จ.ระยอง สมคิด ญว1340
ผอ.กคพ. 2018-05-16 07:00:00 2018-05-16 16:00:00 ม.จุฬา สมคิด ญว1340
ฤทัย 2018-05-23 05:00:00 2018-05-25 20:00:00 จ.นครสวรรค์ ชัยวัจน์ ชว4763
สจี 2018-05-21 05:00:00 2018-05-23 20:00:00 จ.ชลบุรี สุรัตน์ ชว4759
สรายุทธ 2018-05-16 09:00:00 2018-05-16 16:00:00 วังอัมพร สุรัตน์ ชว4759
วัชรกร 2018-05-23 05:00:00 2018-05-25 20:00:00 จ.เพชรบูรณ์ ชูทรัพย์ ชว4756
พวงเพชร 2018-05-17 10:00:00 2018-05-17 14:00:00 ตลาดยิ่งเจริญ สมชาย ษต1283
มะโนช 2018-05-20 05:00:00 2018-05-24 20:00:00 จ.อุบลราชธานี สมชาย ษต1283
น.ส.ศุภลักษณ์ 2018-05-14 05:00:00 2018-05-18 20:00:00 จ.ชุมพร วัชรพล ษต1280
นางณัฐภางค์ 2018-05-06 05:00:00 2018-05-12 20:00:00 จ.สงขลา ชูทรัพย์ ชว4756
น.ส.อรทัย 2018-06-04 05:00:00 2018-06-09 20:00:00 จ.มุกดาหาร จ.นครพนม สุรัตน์ ชว4759
น.ส.พวงเพชร 2018-06-04 05:00:00 2018-06-09 20:00:00 จ.น่าน สมชาย ษต1283
น.ส.ศุภลักษณ์ 2018-06-03 05:00:00 2018-06-08 20:00:00 จ.สุราษฏ์ธานี ปิยะ สน6172
น.ส.พวงเพชร 2018-05-21 05:00:00 2018-05-26 20:00:00 จ.ตาก วัชรพล ษต1280
กตน 2018-04-09 05:00:00 2018-04-11 20:00:00 จ.อุทัยธานี ไวพรต ฮค7684
นายวัชรกร 2018-04-01 05:00:00 2018-04-05 20:00:00 จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด จ.ศรีสเกษ ไวพรต ฮค7684
ซี บูม จ๋า 2018-04-09 05:00:00 2018-04-11 20:00:00 จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี จ.ตราด สุรัตน์ ชว4759
- 2018-04-01 05:00:00 2018-04-05 20:00:00 จ.พัทลุง อดิศักดิ์ ฮฐ5048
ฝน 2018-04-03 05:00:00 2018-04-06 20:00:00 จ.ปราจีนบุรี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร สุรัตน์ ชว4759
นายวัชรกร 2018-03-26 05:00:00 2018-03-28 20:00:00 จ.สุพรรณบุรี ชูทรัพย์ ชว4756
นายปรีชา พาชื่นใจ 2018-03-29 05:00:00 2018-04-05 20:00:00 จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ ชัยวัจน์ ชว4763
จรัล ปอนด์ 2018-03-26 05:00:00 2018-03-30 20:00:00 จ.สระบุรี จ.ร้อยเอ็ด จ.อุบลราชธานี สมคิด ญว1340
- 2018-03-25 05:00:00 2018-03-31 20:00:00 จ.สมุทรสาคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ภูเก็ต ไวพรต ฮค7684
ผอ.ศุภวัฒฑ์ 2018-03-20 07:00:00 2018-03-20 16:00:00 สวนจิตรลดา อดิศักดิ์ ฮฐ5048
นส.ศุภลักษณ์ 2018-05-20 05:00:00 2018-05-26 20:00:00 จ.ชุมพร อดิศักดิ์ ศต4526
- 2018-03-21 09:00:00 2018-03-21 16:00:00 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สุรัตน์ ชว4759
นุ่น ต้อง จ๋า 2018-03-20 05:00:00 2018-03-24 20:00:00 จ.กำแพงเพชร จ.พะเยา จ.เรียงราย สมชาย ษต1283
นายสกุลศักดิ์ เสริมศรี 2018-03-19 05:00:00 2018-03-23 20:00:00 จ.ขอนแก่น จ.มหาสารคราม จ.หนองบัวลำภู วัชรพล ษต1280