สอบถามข้อมูล

ผู้ดูแลโครงการ


นายฉัตรวรุธ  แสนทวีสุข ตำแหน่งนักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)


โทรศัพท์/โทรสาร : 02-558-0217  สายภายใน 14707


ติดต่อสอบถามข้อมูลกรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้