โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวง สำรวจและรวบรวมพันธุกรรมปูสายพันธุ์ปูแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 (เชียงราย)