:: หน่วยงานภายในสำนักงาน
   ฝ่ายบริหารทั่วไป
   กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
   กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
   สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 1
   สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2
   สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3