[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WEBSITEROYALFISHERIES 2.5
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานภายในปรมประมง
 กรมประมง
 ราชการบริหารส่วนกลาง
 - กองตรวจราชการ
 - กองผู้เชี่ยวชาญ
 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 - กลุ่มตรวจสอบภายใน
 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองกฏหมาย
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองคลัง
 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 กองตรวจการประมง
 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมง
 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
 กองประมงต่างประเทศ
 กองแผนงาน
 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระบบงานภายในกองฯ
 ระบบงาน e-Farmer61
 ระบบงาน e-Finance61
ระบบเกษตรทฤษฏีใหม่
ระบบปฏิทินการใช้รถยนต์
ระบบหนังสือ e-Booking
 ระบบงานบุคลากรภายในกอง
 ระบบสารบรรณภายในกอง
 หนังสือเวียนภายในกอง

ระบบงานภายในกรมประมง
ระบบงานภายใน กรมประมง
เช็คอี-เมล์ กรมประมง
ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer)
ระบบงานสารบรรณ กรมประมง
รายงานผลการปฏิบัติงาน IPA 60
งบประมาณการเงิน 60 กองคลัง
ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0)
ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS)
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายรัฐ GIN

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
 หนังสือบันทึก
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แบบบันทึกรายงาน
คำแนะนำการถวายรายงาน
 ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 23/ก.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
37 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
89 คน
สถิติเดือนนี้
1543 คน
สถิติปีนี้
14908 คน
สถิติทั้งหมด
74565 คน
IP ของท่านคือ 54.225.38.2
(Show/hide IP)

  
เกี่ยวกับ กคพ.  
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

"มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เพื่อความมั่นคงของเกษตรกร และผลผลิตสัตว์น้ำที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

          - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมงเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
          - ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการขุดลอกและกำจัดวัชพืช
          - พัฒนาบุคลากรกรมประมง
          - บริหารจัดการฐานข้อมูลด้านการประมง


ประเด็นยุทธศาสตร์

          - ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
          - เพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
          - พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
          - พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลเพื่อการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง

เป้าหมาย

          - ผลผลิตสัตว์น้ำจากการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
          - แหล่งน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งอาศัยสัตว์น้ำ
          - พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
          - ฐานข้อมูลได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ที่มา: กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง