[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WEBSITEROYALFISHERIES 2.5
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานภายในปรมประมง
 กรมประมง
 ราชการบริหารส่วนกลาง
 - กองตรวจราชการ
 - กองผู้เชี่ยวชาญ
 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 - กลุ่มตรวจสอบภายใน
 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองกฏหมาย
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองคลัง
 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 กองตรวจการประมง
 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมง
 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
 กองประมงต่างประเทศ
 กองแผนงาน
 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระบบงานภายในกองฯ
 ระบบงาน e-Farmer61
 ระบบงาน e-Finance61
ระบบเกษตรทฤษฏีใหม่
ระบบปฏิทินการใช้รถยนต์
ระบบหนังสือ e-Booking
 ระบบงานบุคลากรภายในกอง
 ระบบสารบรรณภายในกอง
 หนังสือเวียนภายในกอง

ระบบงานภายในกรมประมง
ระบบงานภายใน กรมประมง
เช็คอี-เมล์ กรมประมง
ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer)
ระบบงานสารบรรณ กรมประมง
รายงานผลการปฏิบัติงาน IPA 60
งบประมาณการเงิน 60 กองคลัง
ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0)
ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS)
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายรัฐ GIN

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
 หนังสือบันทึก
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แบบบันทึกรายงาน
คำแนะนำการถวายรายงาน
 ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 23/ก.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
37 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
89 คน
สถิติเดือนนี้
1543 คน
สถิติปีนี้
14908 คน
สถิติทั้งหมด
74565 คน
IP ของท่านคือ 54.225.38.2
(Show/hide IP)

  


หน้าหลักผู้ดูแลระบบ      ปฏิทินกิจกรรม

2561
  มกราคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  กุมภาพันธ์  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
  มีนาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  เมษายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  พฤษภาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
  มิถุนายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
  กรกฏาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  สิงหาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  กันยายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
  ตุลาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  พฤศจิกายน  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
  ธันวาคม  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


กิจกรรมประจำเดือนนี้
ที่วัน เดือน ปีี่กิจกรรมรายละเอียดเวลา
<< ไม่มีกิจกรรมในเดือนนี้ >>