[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WEBSITEROYALFISHERIES 2.5
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานภายในปรมประมง
 กรมประมง
 ราชการบริหารส่วนกลาง
 - กองตรวจราชการ
 - กองผู้เชี่ยวชาญ
 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 - กลุ่มตรวจสอบภายใน
 สำนักงานเลขานุการกรม
 กองกฏหมาย
 กองการเจ้าหน้าที่
 กองคลัง
 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 กองตรวจการประมง
 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาประมง
 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ
 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง
 กองประมงต่างประเทศ
 กองแผนงาน
 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ
 กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ระบบงานภายในกองฯ
 ระบบงาน e-Farmer61
 ระบบงาน e-Finance61
ระบบเกษตรทฤษฏีใหม่
ระบบปฏิทินการใช้รถยนต์
 ระบบงานบุคลากรภายในกอง
 ระบบสารบรรณภายในกอง
 หนังสือเวียนภายในกอง

ระบบงานภายในกรมประมง
ระบบงานภายใน กรมประมง
เช็คอี-เมล์ กรมประมง
ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer)
ระบบงานสารบรรณ กรมประมง
รายงานผลการปฏิบัติงาน IPA 60
งบประมาณการเงิน 60 กองคลัง
ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0)
ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS)
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายรัฐ GIN

คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
 หนังสือบันทึก
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
แบบบันทึกรายงาน
คำแนะนำการถวายรายงาน
 ข้อมูลพื้นฐาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 23/ก.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
60 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
48 คน
สถิติเดือนนี้
1387 คน
สถิติปีนี้
3608 คน
สถิติทั้งหมด
63265 คน
IP ของท่านคือ 54.226.253.34
(Show/hide IP)

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/ม.ค./2561 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 111 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
26/ธ.ค./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 110 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
8/พ.ย./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการประมงในเขตพระราชฐาน+ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 148 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการประมงในเขตพระราชฐาน+ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ย./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 295 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 331 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 ...
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 251 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
18/ต.ค./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 482 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/ต.ค./2560 : งานงบประมาณ
เอกสารรายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 124 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+เอกสารรายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
18/ต.ค./2560 : งานงบประมาณ
รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 507 / )
    บันทึกอนุมัติโอนเงิน+รายละเอียดการโอนเงินครั้งที่ 1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
18/พ.ค./2560 : งานงบประมาณ
หนังสือปะหน้าพร้อมรายละเอียดการโอนเงิน ครั้งที่ 2 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 480 / )
    หนังสือปะหน้าบันทึกพร้อมรายละเอียดการโอนเงิน ครั้งที่ 2 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>