[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by WEBSITEROYALFISHERIES 2.5
กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
หน่วยงานภายใน
 กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาชีพ
 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
 กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบรายงานผล กคพ.
 ระบบรายงาน e-Farmer63
 ระบบรายงาน e-Finance63
ระบบเกษตรทฤษฏีใหม่

 ระบบงานภายใน กคพ.
ระบบงานงบเดือน กคพ.
ระบบจองห้องประชุม
ระบบปฏิทินการใช้รถยนต์
ระบบหนังสือ e-Booking
 ระบบงานบุคลากรภายในกอง
 ระบบสารบรรณภายในกอง

 ระบบงานภายในกรมประมง
ระบบงานบุคคล (DPIS 5.0)
ระบบสารสนเทศพนักงานราชการระดับกรม (DGEIS)
 ระบบสารบรรณกรมประมง
 ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง
 ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ
 ระบบฐานข้อมูลเงินเดือน พนง.
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายรัฐ GIN
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2562

สถิติผู้เยี่ยมชม
 เริ่มนับ 23/ก.ค./2557
ผู้ใช้งานขณะนี้ 4 IP
ขณะนี้
4 คน
สถิติวันนี้
612 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1048 คน
สถิติเดือนนี้
13751 คน
สถิติปีนี้
225820 คน
สถิติทั้งหมด
343550 คน
IP ของท่านคือ 18.207.108.191
(แสดง/ซ่อน IP)

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
31/ต.ค./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
แผนการจัดสรรงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายโครงการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1176 / )
    ตามที่กองแผนงานได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองโครงการ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
24/ก.ย./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
การจัดสรรงบประมาณรายจังหวัดและการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 2469 / )
    ตามที่กองแผนงานได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กองโครงการ...
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.
7/ก.ย./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
แจ้งหน่วยงานให้เตรียมกรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ด่วน) ( 986 / )
    กรมประมง ประสงค์ขอให้หน่วยงานเตรียมกรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 เป็นรายเดือนในระบบบริหารงบประมาณของกองแผนงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ ( 823 / )
    ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มิ.ย./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ ( 489 / )
    ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/พ.ค./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประมงจังหวัดดาวน์โหลดแบบตอบรับดำเนินกิจกรรมโครงการ โรงเรียนเพียงหลวง ในทูล​กระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ( 589 / )
    ประชาสัมพันธ์ให้สำนักงานประมงจังหวัดดาวน์โหลดแบบตอบรับดำเนินกิจกรรมโครงการ โรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
30/มี.ค./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมในงานวันประมงน้อมเกล้า ( 470 / )
    ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรมในงานวันประมงน้อมเกล้า
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/มี.ค./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง จัดการประชุมหารือคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ เตรียมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑) ( 430 / )
    ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง จัดการประชุมหารือคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ เตรียมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๓๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/มี.ค./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
เจ้าหน้าที่นักวิชาการประมง กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ส่วนกลาง ลงพื้นที่ เพื่อเข้าติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ ( 419 / )
    เจ้าหน้าที่นักวิชาการประมง กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง ส่วนกลาง ลงพื้นที่ เพื่อเข้าติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่รับผิดชอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มี.ค./2561 : ข่าวสารจาก กคพ.
เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี ( 533 / )
    เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ เข้าติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดสิงห์บุรี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>