ชื่อ - นามสกุล :นายธเนศ พุ่มทอง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารงานกองฯ
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :025794341
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกองฯ