ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิตสุภา ดวงแจ่มใส
ตำแหน่ง :นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ช่วยบริหารงาน กพฉ.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :025797754
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยบริหารงานกลุ่มฯ