ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปฐณีย์ พูลกลิ่น
ตำแหน่ง :นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ช่วยบริหารงาน กคก.
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :025580214
Email : -
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยบริหารงานกลุ่มฯ