ชื่อ - นามสกุล :นายสรายุทธ กรจนารัตน์
ตำแหน่ง :นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :ช่วยบริหารงาน กพท.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14704
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยบริหารงานกลุ่มฯ