ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกิตติยา จำใจ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :ช่วยบริหารงาน ฝ.บท.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :025794341
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ช่วยบริหารงานฝ่ายฯ