ชื่อ - นามสกุล :นายเชาว์ ศรีวิชัย
ตำแหน่ง :หน.กวพ.
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กวพ.
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14220
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาชีพ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มฯ