ชื่อ - นามสกุล :นางสาวแสงเสริม แก้วดี
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กพฉ.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel :025580217
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มฯ