ชื่อ - นามสกุล :นางสุวรรณี สกุลทอง
ตำแหน่ง :หน.กพฉ.
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กพฉ.
ที่อยู่ :ชั้น 7 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14701
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่เฉพาะ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มฯ