ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา พาชื่นใจ
ตำแหน่ง :หน.กคก.
หน้าที่หลัก :บริหารงาน กคก.
ที่อยู่ :ชั้น 2 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Telephone :14216
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงานกลุ่มฯ